N jak Narracja

Przychodząc do Coacha, Mentora, czy jakkolwiek innego specjalisty od edukacji czy zmiany, decydujesz się na zmianę narracji. Decydujesz się budować swoją narrację, historię, opowieść na nowo, na bazie zasobów które posiadasz i tych które chcesz zdobyć lub rozwijać.


Swoją historię osadzasz na linii czasu definiując cel i efekt. określasz punkt wyjściowy i to jak opowieść o Tobie ma "brzmieć". Od Twojego zaangażowania i "treningu" zależy czy twoja historia stanie się "żywa", czy uwierzysz w nią Ty i Twoje otoczenie. Pozostając w temacie narracji, poniżej wybrane fragmenty z książki [którą polecam przeczytać].

„Każdy przejaw zakrojonej na dużą skalę międzyludzkiej kooperacji - nowoczesne państwo, średniowieczny Kościół, starożytne miasto czy pradawne plemię - ma za podstawę wspólne mity, które istnieją wyłącznie w zbiorowej wyobraźni ludzi. ...”... Dwóch katolików, którzy nigdy wcześniej się nie spotkali, jest zdolnych skutecznie współdziałać, ponieważ obaj wierzą,...” we wspólne narracje religijne.Kapłan woła „Hoc est corpus meum!” (łac. „Oto ciało moje”) i, czary-mary, opłatek przemienia się w ciało. Widząc, jak kapłan umiejętnie i starannie wykonuje stosowne procedury, miliony ... katolików wierzą, że hostia i wino stały się - realnie, nie metaforycznie.Podobnie dwóch członków jakiegokolwiek Państwa współpracuje ponieważ obaj wierzą w istnienie wspólnej ojczyzny – Państwa, równie podobnie jest pracownikami firm, korporacji, grup zawodowych, sportowców, grup kibiców, ... wszyscy wierzą w swoje wspólne narracje, przepisy, prawa, ... etc. Pomimo iż żadna z rzeczy w które wierzą nie istnieje w trwalej formie fizycznej, a są jedynie narracjami.„... Wszystko to stało się możliwe dzięki pojawieniu się operującego fikcją języka, jakim posługujemy się do wyobrażania sobie i opisywania zjawisk i stanów rzeczy, które nie istnieją poza opowiadanymi przez nas historiami...”Takie zbiorowe narracje określane są‘;...mianem „fikcji”, „konstruktów kulturowych” bądź „rzeczywistości wyobrażonych...”.
„... W przeciwieństwie do kłamstwa rzeczywistość wyobrażona jest czymś, w co wspólnie się wierzy, i dopóki ta zbiorowa wiara się utrzymuje, dopóty wyobrażona rzeczywistość wywiera na świat realny wpływ ... Niektórzy czarownicy są szarlatanami, ale święcie wierzą w istnienie bóstw i demonów. Większość milionerów święcie wierzy w istnienie pieniądza i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ... Zdolność kreowania ze słów wyobrażonej rzeczywistości pozwalała dużej liczbie nieznanych sobie ludzi na angażowanie się w skuteczną współpracę....”YUVAL NOAH HARARI,

"OD ZWIERZĄT DO BOGÓW. KRÓTKA HISTORIA LUDZKOŚCI" - fragmentyCDN ...

Komentarze