MENTORING M

 

WYRWAĆ BOLĄCE OKO - MENTORING - POZIOM MERYTORYCZNY ;)

WYRWAĆ BOLĄCE OKO


Opierając się na doniesieniach, jakie o nim słyszał, Kalif mianował Nasruddina Głównym Doradcą na dworze. Ponieważ jego autorytet pochodził nie z kompetencji, lecz z patronatu Kalifa, Nasruddin stał się zagrożeniem dla wszystkich, którzy przychodzili do niego po radę. Stało się widoczne w następującym przypadku :

- „Nasruddin, jesteś człowiekiem doświadczonym", powiedział dworzanin. „Czy znasz lekarstwo na bolący oczy? Mam ze swoimi wiele kłopotu".
- „Pozwól mi, podzielić się z tobą moim własnym doświadczeniem", - powiedział Nasruddin.
- „Bolał mnie raz ząb i dopóty nie znalazłem ulgi, dopóki go nie wyrwałem".

A. De Mello - "Modlitwa Żaby"

Komentarze